Geschenk

Geschenk

Aankondiging Datum: 8 februari 1483

Gezworene Ghisbertus van der Poorten schenkt zijn huis aan de Broederschap aan de Hinthamerstraat (nu nr 94).