Tijdbalk

1318 De Broederschap wordt opgericht, de eerste leden zijn de “clerici en scolares” leden van de geestelijke stand.

1367 Eerste Maria processie in ’s-Hertogenbosch op initiatief van de Broederschap, mede door haar georganiseerd.

1371 Buitenleden kunnen toetreden, waaronder vrouwen, zij hoeven geen eed af te leggen. Er ontstaat een grote toeloop door de Mariadevotie en door het kunnen verdienen van aflaten. Op Maria Lichtmis ontvangt elk lid een kaars.

1483 Gezworene Ghisbertus van der Poorten schenkt zijn huis aan de Broederschap aan de Hinthamerstraat (nu nr 94).

1487/1488 De beroemde schilder Jeroen Bosch wordt gezworen lid van de Broederschap.

1494 De bisschop van Luik wijdt de nieuwe kapel van de Broederschap in (de huidige Sacramentskapel in de St. Jan). De kapel werd gebouwd door de beroemde bouwmeester Alart du Hamel en diens zwager Jan Heyns, beiden ook bouwmeesters van de Sint Jan. In de kapel kwan ook het pronkstuk, het schitterende altaar van Adriaen van Wesel, te staan. Tegenwoordig zijn nog twee van de luiken van dit altaar in het Zwanenbroedershuis te bezichtigen.

ca. 1500 In deze tijd worden er jaarlijks ca 15.000 kaarsen uitgereikt aan de leden.

1556 Willem van Oranje wordt lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.

1566 Beeldenstorm.
Bij de eerste beeldenstorm in augustus loopt de broederschapkapel geen schade op. In oktober vindt een tweede beeldenstorm plaats. Ook de kapel werd nu vernield. Een van de beeldenstormers was oud-zanger Jan Bentync, die het orgel en het houtsnijwerk in de kapel vernielde. Hij zou zijn wraakactie gemotiveerd hebben met de woorden: “Zij hebben mij het singen verboeden, maer ick zal hun het pypen verbieden”.

1629 De inname van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik, de jongste zoon van Willem van Oranje.

1642 Transformatie van de Broederschap. Voortaan zal de broederschap bestaan uit 18 katholieke en 18 gereformeerde gezworen leden. De eenheid en vriendschap tussen Christenen staan centraal. (oeucumene avant la lettre?)

1701 De Kapel van de broederschap in de Sint Janskathedraal wordt afgestaan, en is thans de Heilige sacramentskapel. (http://www.sint-jan.nl)

1818 Kroonprins Willem, de latere Koning Willem II wordt uitgenodigd om de banden met van broederschap en Oranjehuis opnieuw aan te knopen. Hij aanvaardt de eretitel van Zwanenbroeder.

1846 Het nieuwe Zwanenbroedershuis wordt gebouwd in neogotische stijl door architect Laffertee.

1870 De grote zaal wordt toegevoegd aan het broederschaphuis.

 

1950 De zwaan op het dak, die het pand aan de voorzijde siert, is begin jaren vijftig door de Bossche edelsmid Guillaume Henrie Hubert Cordang vervaardigd.

1962 Op de voorgevel van het broederschaphuis worden beelden geplaatst gemaakt door Marius van Beek. Afgebeeld zijn Gerardus van Uden, stichter , Ghisbertus van der Poorten schenker van het huis, zwanenbroeders Floris van Egmond en Willem van Oranje.

1968 De broederschap bestaat 650 jaar. Een eerste oecumenische dienst wordt voorgegaan door Bisschop Mgr Drs Bluyssen en Dominee Ds N.v.d. Akker.

1985 Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de stad ’s-Hertogenbosch profileert de Broederschap zich voor het eerst echt naar buiten. Er wordt een boekje uitgegeven waarin de beknopte geschiedenis van de Broederschap weergegeven wordt. Tegelijkertijd wordt het Zwanenbroedershuis vaker opengesteld voor publiek.

2005 Het Zwanenbroedershuis verkrijgt de status van museum.

2016 Dit jaar stond in het teken van het feit dat Jeroen Bosch 500 jaar geleden is overleden. De Broederschap droeg bij aan de grote tentoonstelling over Jeroen Bosch in het Noord-Brabants Museum. Er zijn in het jaar zeer veel bezoekers in het Zwanenbroedershuis ontvangen, waaronder 150 nationale en internationale journalisten. Er zijn drie Bossche Monologen uitgesproken in het Zwanenbroedershuis en op 19 november is een speciaal symposium georganiseerd in het Provinciehuis onder de titel ‘Eutopia’ in samenwerking met de Stichting Erasmus Festival Brabant, de Provincie Noord-Brabant en de Stichting JB500.