Koning bij zijn Eigen Club

Telegraaf Stan Huygens Journaal, 17 februari 2018

In aanwezigheid van koning Willem-Alexander, lid sinds 1995, werd dit bijzondere jubileum gisteren gevierd met een kerkdienst in de Sint Jan, waarna de koning de tentoonstelling Geloven in vriendschap over zijn eigen club opende in het Noordbrabants Museum.

Hier zijn kunstvoorwerpen te zien die dienst doen tijdens de zogenoemde broederlijke maaltijden waarbij de leden elkaar al eeuwen ontmoeten. De koning schoof gisteravond weer eens aan. Maar ook archiefstukken, schilderwerk en middeleeuws borduurwerk is tentoongesteld.

De broederschap houdt zich bezig met liefdadigheid, behoud van erfgoed, onderlinge gezelligheid en spirituele bezinning. Sinds de inname van Den Bosch door stadhouder prins Frederik Hendrik (1642) zijn niet alleen katholieken lid, maar bestaat de helft van alle leden uit protestanten.

Regerende Oranjes werden Zwanenbroeders sinds koning Willem I. Ook prinses Beatrix werd zo lid.