Herhaling Zwanenbroederslezing op 27 januari

Met genoegen kan ik u namens de commissie Spiritualiteit mededelen dat de Zwanenbroederslezing, gehouden op 18 november jongstleden wegens een succes zo groot dat vele leden en andere geïnteresseerden de deur moest worden gewezen, zal worden herhaald en wel op

27 januari 2019

U bent wederom van harte uitgenodigd, zie bijgaand de details. Opgave graag weer middels zwanenbroedershuis@hotmail.com.