Geschenk

oud zwanenbroedershuis

Gezworene Ghisbertus van der Poorten schenkt zijn huis aan de Broederschap aan de Hinthamerstraat (nu nr 94).