Geschenk

oud zwanenbroedershuis

Gezworene Ghisbertus van der Poorten schenkt zijn huis aan de Broederschap aan de Hinthamerstraat (nu nr 94).

Over ir N.M.P. (Nick) van Lanschot 13 Artikelen
10