Nieuwe kapel wordt ingewijd

Sint Jan

De bisschop van Luik wijdt de nieuwe kapel van de Broederschap in (de huidige Sacramentskapel in de St. Jan). De kapel werd gebouwd door de beroemde bouwmeester Alart du Hamel en diens zwager Jan Heyns, beiden ook bouwmeesters van de Sint Jan. In de kapel kwan ook het pronkstuk, het schitterende altaar van Adriaen van Wesel, te staan. Tegenwoordig zijn nog twee van de luiken van dit altaar in het Zwanenbroedershuis te bezichtigen.