Nycasius de Clibano (fl. 1457-1497), componist en zanger

Hij was actief in ‘s-Hertogenbosch van 1457 tot 1497. In 1457 werd hij zanger van het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, het jaar daarop trouwde hij en in 1466-1467 sloot hij zich aan als lid van deze broederschap. In de jaren 1470 werd hij benoemd tot ‘gezworen broeder’ van de broederschap, wat betekende dat hij op dat moment tot de geestelijke stand behoorde, want alleen geestelijken kwamen in aanmerking voor deze eretitel. Eén van zijn taken als lid van de broederschap was het zoeken naar nieuwe zangers uit andere steden.

Jheronimus de Clibano (ca. 1459-1503), componist en zanger

Hij was een zoon van Nycasius de Clibano, die hem voorging als componist en zanger. Zijn broer, Jan de Clibano, is alleen als zanger bekend. Van november 1484 tot begin 1488 was hij zanger van de Bossche Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Ook werd De Clibano, net als zijn vader, benoemd tot ‘gezworen broeder’ (lid in hoogste rang) van deze broederschap.

Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516), schilder

Postuum ook Jeroen Bosch of Hiëronymus Bosch genoemd, geboren als Jheronimus van Aken, was een Zuid-Nederlands kunstschilder behorend tot de Noordelijke renaissance. Hij ging de geschiedenis in als ‘den duvelmakere’ (de schepper van duivels) en als schilder van satirische voorstellingen, maar hij is vooral van betekenis als vernieuwer van de bestaande beeldtraditie. Hij gaf op vindingrijke wijze invulling aan bestaande motieven en bedacht een reeks van nieuwe composities. Het gevolg hiervan is dat de precieze betekenis van een deel van zijn werk vandaag de dag onbekend is. Hoewel hij al tijdens zijn leven een beroemd schilder was, en hij opdrachten van het hertogelijk hof in Brussel kreeg, is er vrij weinig over hem bekend.

 

Jan Heyns (†1516), architect

De van oorsprong Brugse architect Jan Heyns was vanaf 1495 actief in ‘s-Hertogenbosch. Hier werd hij loodsmeester van de huidige Sint-Janskathedraal. De bouw hiervan was toen in volle gang. Onder zijn leiding werd in 1496 de kapel van de Onze Lieve Vrouwebroederschap (de huidige H. Sacramentskapel) voltooid en werd in 1505 de romaanse Sint-Jan op de toren na afgebroken om plaats te maken voor het schip. Als waardering voor zijn werk werd Heys als gezworen broeder toegelaten tot de Onze Lieve Vrouwebroederschap.

Frederik van Egmont (ca. 1440-1521), graaf van Buren en Leerdam

Heer van IJsselstein, graaf van Buren en Leerdam en raadslid-kamerheer van Karel de Stoute en Maximiliaan I van Oostenrijk. Ook was hij heer van Cranendonck en Eindhoven. Zijn bijnaam was: Schele Gijs. Tweede zoon van Willem IV van Egmont en Walburga van Meurs.  In 1498 werd hij door Maximiliaan beleend met de titels graaf van Buren en graaf van Leerdam. In 1499 werd hij als ‘gezworen broeder’ toegelaten tot de Onze Lieve Vrouwebroederschap.

Willem van Oranje (24 april 1533 – 10 juli 1584)

Prins van Oranje, graaf van Nassau-Dillenburg, beter bekend als Willem van Oranje of onder zijn bijnaam Willem de Zwijger, en in Nederland vaak Vader des vaderlands genoemd, was aanvankelijk stadhouder (plaatsvervanger) voor de regerend heer der Nederlanden.