No Picture
zwanenbroeders1

Movie on our history

For a first impression on the history of our Confraternity, click here. The movie has english subtitles.

No Picture
2e tekst op homepage

Oprichting in 1318

In het jaar 1318 vond in ‘s-Hertogenbosch de officiële oprichting plaats van een broederschap ter ere van Maria. De originele oprichtingsakte is bewaard gebleven en bevindt zich in het archief van de Broederschap. De leden […]

zwanenbroeders
zwanenbroeders onderaan artikelen 1

Lees meer over de nieuwe schilderijen

EEN NIEUW BRUIKLEEN IN ONS MUSEUM Johan Bosch van Rosenthal (Candidandus-Conservator) De plannen om het Zwanenbroedershuis in de toekomst anders in te richten, is voor de museumcommissie reden ook na te denken over de toekomstige […]