Doelstelling

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap heeft tot doel:

• het bevorderen van de Broederschapsgedachte volgens welke allen die in enige rang of titel tot haar behoren, leven in vriendschap en onderlinge christelijke liefde en verbondenheid;
• het bevorderen van de eenheid van christenen;
• het naar vermogen bijstaan van hen die hulp behoeven;
• het in stand houden van het materiele en immateriële  cultureel erfgoed van de Broederschap;
• het in stand houden van het Zwanenbroedershuis als cultuurmonument, zomede van de cultuurhistorische waardevolle voorwerpen en archivalia van de Broederschap;
• het doen functioneren van het Zwanenbroedershuis en de zich daarin bevindende collectie van voorwerpen, bedoeld onder e, als museum dat voor bezichtiging door het publiek en voor wetenschappelijk onderzoek openstaat;
• het bevorderen van cultuuruitingen, verband houdende met haar historie, haar christelijke religie en culturele traditie en de functie van museum.

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vereniging. Zij heeft de ANBI status.

Het beloningsbeleid
Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd.

Activiteiten
In lijn met haar doelstelling ondersteunt de Broederschap o.a. het Hospice De Duinsche Hoeve; ten behoeve daarvan organiseert zij de Zwanenbroedersrally en concerten. De Broederschap steunt diverse Christen Armen projecten. Er worden uiteenlopende lezingen georganiseerd en het cultureel erfgoed is openbaar toegankelijk in de vorm van het museum.

Financiële verantwoording 2021

Algemene gegevens
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
Hinthamerstraat 94
5211 MS ‘s-Hertogenbosch
RSIN nr: 0038.03.028
KvK nr: 40220314

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden
Jhr ir Th.W.M. van Meeuwen (Regerend Proost)
mr. J.J. baron van Wassenaer (Toeziend Proost)
mr A.H.L. Roosmale Nepveu (Griffier)
mr M.E.B.M. van Bouwdijk Bastiaanse (Rentmeester)
ing. P.J. Fentener van Vlissingen (Procurator)