Het mysterie van de Broederschap; een inoud zwanenbroedershuissinuerende titel op de website van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, maar is dit wel terecht? Toegegeven, een besloten eeuwenoud gezelschap waar je niet zonder gevraagd te worden lid van kunt worden, met diverse roemruchte personen uit de vaderlandse geschiedenis, krijgt wellicht al snel een predicaat van op zijn minst mysterieus.

Niets is echter minder waar. Aan de drijfveren binnen de Broederschap is allerminst iets mysterieus; vanuit een oecumenische gedachte delen leden van katholieke, dan wel reformatorische achtergrond een gezamenlijke spirituele  basis waarin respect voor elkaars overtuiging en ideeën één van de pijlers vormen voor een waardevolle broederlijke band. Dit komt tot uiting tijdens de jaarlijkse diners en borrels die gelegenheid geven om van gedachten te wisselen over alledaagse zaken dan wel persoonlijke uitdagingen. Bijzonder is de openheid waarmee ondanks, of wellicht ook wel dankzij, leeftijdsverschillen van soms 5 decennia, over persoonlijke uitdagingen kan worden gesproken en de verschillen in visie voor een onschatbare meerwaarde zorgen onder de leden.

Openheid vormt de laatste jaren ook een belangrijke uitdaging als het gaat om de connectie naar buiten toe. Want ondanks eerder genoemde stelling en het besloten karakter van dit gezelschap tracht de Broederschap steeds meer van zich te laten zien middels openbare evenementen zoals onder andere de jaarlijkse autorally ten behoeve van goede doelen zoals bijvoorbeeld hospice de Duinsche Hoeve in Rosmalen, diverse lezingen gedurende het jaar over uiteenlopende onderwerpen door boeiende sprekers en het voor ieder toegankelijke museum met uiterst interessante en historisch waardevolle stukken uit de geschiedenis van de Broederschap en Den Bosch. Ook deze website poogt  aan de wens van ‘de luiken open’ bij te dragen en geeft u een aardige inzage in waar de Broederschap precies voor staat en tracht daarmee openheid van zaken te vergroten. En ook met het 700 jarig bestaan van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap zullen er diverse activiteiten openbaar toegankelijk zijn dus komt u vooral langs tijdens één van deze gelegenheden.

X

Paswoord vergeten?

Word lid