Eindverantwoordelijk voor Museum het Zwanenbroedershuis is het college van Proosten van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. De museumcommissie is verantwoordelijk voor de inrichting, de collectie en aspecten rond de openstelling van het museum. Stichting Museum het Zwanenbroedershuis zorgt voor werving van gelden.

De samenstelling van genoemde besturen en commissie met vermelding van nevenfuncties is als volgt:

College van Proosten

jhr C.C.Gevers Deynoot (Regerend Proost)

 • Bestuursvoorzitter Oratoriumvereniging Wassenaar Vocaliter
 • Regent van de Stichtingen Sint Nicolaas Gasthuis en Oude Mannenhuis

P.M.J.M. van der Kun (Toeziend Proost)

 • Bestuurder aantal Charitatieve Stichtingen
 • Voorzitter / Bestuurslid van Familie stichtingen o.m. Voorzitter Jacob van der Kun Stichting

drs J.P.baron van Tuyll van Serooskerken MBA

 • Directeur Van Hardenbroek Beheer BV
 • Penningmeester Groote Sociëteit-Haagsche Club- Plaats Royaal
 • Raad van Advies Aviation Cosmetics BV
 • Raad van Toezicht Haagsche School Vereniging
 • Raad van Commissarissen N.V. Duinbeek

jhr ir Th.W.M van Meeuwen

 • Voorzitter Ridderschap Noord Brabant
 • Voorzitter Stichting RC Maagdenhuis Amsterdam
 • Bestuur Stichting Bretano Steun des Ouderdoms
 • Broeder Vinder Gilde van Sint Jacob te Haarlem
 • Lid adviesraad orde van Augustijnen Nederland
 • Bestuur charitatief Fonds De Grez – Mahie
 • Bestuur Stichting De Marez Oyens – van Ittersum
 • Bestuur Stichting Vrienden van t Werckpaert te Blaricum
 • Bestuur Stichting Vermogensdoel te Amsterdam
 • Bestuur Stichting Dorpsblad Blaricum
 • Bestuur Herensociëteit Blaricum
 • Bestuur Stichting Van Nagell van Ampsen
 • Bestuur Stichting Landelijk Stimuleringsfonds Thuisadministratie (Amsterdam)
 • Bestuur Stichting Marie Louise (Amsterdam)
 • Bestuur Stichting Centrum Ontmoeting der Volkeren (Amsterdam)
 • Bestuur Stichting Theresia Spijker ( Amsterdam)
 • Bestuur Vereniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste Verlosser ( Amsterdam)

J.F.B.van Hasselt

 • Directeur Ceres Commidities NV
 • Directeur Videmecum BV
 • Secretaris College van Beheer Protestantse Kerkgemeenschap Vught
 • Bestuur van de Stichting Geluidsoverlast A2 te Vught

ir R.J.Q.M.Smits van Oyen

 • Beschermheer Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde Erp
 • Bestuur Stichting 1629

Mr J.J.baron van Wassenaer

 • Advocaat Loyal Lawyers

D.B.W.de.Roy.van.Zuidewijn

 

Museumcommissie

mr H.F. Heerkens Thijssen

 • Partner ZJHT Risk and Insurance Specialists B.V.
 • Lid Raad van Adviseurs Vereniging Rembrandt
 • Lid Bestuur Koninkijke Nederlandsche Jachtvereeniging
 • Voorzitter Vrienden Stichting Paardrijden voor Gehandicapten (Den Haag)

J.R. van der Bilt

 • Private Wealth Manager Van Lanschot Bankiers

J.C. Bosch ridder van Rosenthal (conservator)

 • Dir. /eig. Art Consult – Art Valuations
 • Gecertificeerde taxateur TMV
 • Conservator particuliere familiecollectie

mr E.C.J.M. van Bouwdijk Bastiaanse

 • Bestuurslid SBNL Natuurfonds
 • Penningmeester van Stichting Streekfonds “De Maashorst”
 • Ere-deken St Barbaragilde te Dinther
 • Bestuurslid Flora en Faunabeheer Beugt

jhr. mr. A Reigersman

 • Adviseur maatschappelijk ondernemen
 • Directeur Lommerlust OG b.v.
 • Voorzitter RvC DeSeizoenen b.v.
 • Voorzitter RvT Stichting Boogh
 • Voorzitter bestuur Stichting Rhijnestein
 • Voorzitter RvT Stichting Non Nobis
 • Voorzitter Coöperatie Raadhuis UA
 • Thesaurier Utrechtse Ridderschapsstichting
 • Lid bestuur Stichting Exploitatie Riouwstraat
 • Lid RvT Stichting Landgoed de Reehorst
 • Lid RvC Autismehuis b.v.
 • Lid RvA Consortium Integrale Zorg en Gezondheid
 • Lid RvA Double Dividend b.v.