zondag 18 november 2018 14:00

Zoals gebruikelijk organiseert de commissie Spiritualiteit van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
ook dit najaar weer haar Zwanenbroederslezing met als titel:

Maria in Kunst en Kerk

De lezing wordt gehouden in het Zwanenbroedershuis aan de Hinthamerstraat 94 te ’sHertogenbosch op zondag 18 november 2018 om 15.00 uur; inloop vanaf 14.00 uur. De toegang is
kosteloos.

De lezing in dit bijzondere jaar, waarin de Broederschap haar 700-jarig bestaan viert, is gewijd aan
Maria, de naamgeefster van onze Broederschap.

Omdat de ruimte in het Zwanenbroedershuis beperkt is, kunnen wij slechts aan 100 belangstellenden
gastvrijheid bieden.
De lezing is op dit moment volgeboekt.

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Prof. Mr Dr J.H.A. Lokin
14.00 ontvangst in Zwanenbroedershuis met koffie en thee
15.00 “Maria in de Iconografie” door Désirée Krikhaar (gast-conservator Museum Catharijneconvent voor Maria-expositie 2017)
vragen en discussie
15.45 thee en koffie
16.00 “Mater Ecclesia – Maria in de Oecumene” door Claartje Kruijff (theoloog des vaderlands 2017)
vragen en discussie
17.15 enkele Marialiederen door Schola Iuventatis (o.l.v. Jeroen Felix)
17.45 afsluiting met glas wijn