De Stichting Museum Zwanenbroedershuis werd door de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap opgericht bij notariële akte op 9 juni 2008. De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:

• het verwerven van financiële middelen ten behoeve van de instandhouding, het beheer en het onderhoud van het Zwanenbroedershuis (zijnde een rijksmonument dat gelegen is aan de Hinthamerstraat 94 te 5211 MS ‘s Hertogenbosch) en de daarin aanwezige collectie;
• het verwerven van financiële middelen ten behoeve van de uitoefening van de museumfunctie van het Zwanenbroedershuis en de daarin aanwezige collectie;
• het in overleg met het bestuur van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap ter beschikking stellen van die middelen aan de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, die eigenaar is van het Zwanenbroedershuis en de daarin aanwezige collectie;
• het ondersteunen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in organisatorische en/of financiële zin bij haar ambitie om de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap beter en sterker te profileren in ‘s-Hertogenbosch en omstreken.

Giften
Giften kunnen worden overgemaakt naar rekg 22 71 67 295 ten name van de Stichting Museum Zwanenbroedershuis. De stichting heeft ANBI status.

Het beleidsplan
Het bestuur van de stichting bepaalt jaarlijks hoe zij het Zwanenbroedershuis en de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap conform haar doelstellingen kan ondersteunen, en onderneemt de nodige acties om dat te realiseren.

Het beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Financiële verantwoording 2020

Algemene gegevens
Stichting Museum Zwanenbroedershuis
t.a.v. de heer L.W.E. van Heurn, secretaris
Hinthamerstraat 94
5211 MS ‘s-Hertogenbosch

RSIN nr.: 819568351
KvK nr.: 17227958
Banknr.: NL07 FVLB 0227 1672 95

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
S.E. van Tuyll van Serooskerken (voorzitter, interim penningmeester)
L.W.E. van Heurn (secretaris)
J.J.B. van Lanschot
E.C.H.J. Lokin