Ontstaan

8 februari 1318

Ontstaan

De Broederschap wordt opgericht, de eerste leden zijn de “clerici en scolares” leden van de geestelijke stand.

Lees meer

Eerste Maria processie

8 februari 1367

Eerste Maria processie

Eerste Maria processie in ’s-Hertogenbosch op initiatief van de Broederschap, mede door haar georganiseerd.

Lees meer

Buitenleden treden toe

8 februari 1371

Buitenleden kunnen toetreden, waaronder vrouwen, zij hoeven geen eed af te leggen. Er ontstaat een grote toeloop door de Mariadevotie en door het kunnen verdienen van aflaten. Op Maria Lichtmis ontvangt elk lid een kaars.

Lees meer

Geschenk

8 februari 1483

Geschenk

Gezworene Ghisbertus van der Poorten schenkt zijn huis aan de Broederschap aan de Hinthamerstraat (nu nr 94).

Lees meer

Jheronimus Bosch

8 februari 1487

Jheronimus Bosch

De beroemde schilder Jeroen Bosch wordt gezworen lid van de Broederschap.

Lees meer

Nieuwe kapel wordt ingewijd

19 september 1494

Nieuwe kapel wordt ingewijd

De bisschop van Luik wijdt de nieuwe kapel van de Broederschap in (de huidige Sacramentskapel in de St. Jan). De kapel werd gebouwd door de beroemde bouwmeester Alart du Hamel en diens zwager Jan Heyns,…

Lees meer

15.000 kaarsen

28 augustus 1500

15.000 kaarsen

In deze tijd worden er jaarlijks ca 15.000 kaarsen uitgereikt aan de leden van de Broederschap

Lees meer

Willem van Oranje

23 maart 1556

Willem van Oranje

Willem van Oranje wordt lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.

Lees meer

Beeldenstorm

4 oktober 1566

Beeldenstorm

Bij de eerste beeldenstorm in augustus loopt de broederschapkapel geen schade op. In oktober vindt een tweede beeldenstorm plaats. Ook de kapel werd nu vernield. Een van de beeldenstormers was oud-zanger Jan Bentync, die het…

Lees meer

Inname ‘s-Hertogenbosch

11 april 1629

Inname ‘s-Hertogenbosch

De inname van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik, de jongste zoon van Willem van Oranje.

Lees meer

Transformatie Broederschap

8 februari 1642

Transformatie van de Broederschap. Voortaan zal de broederschap bestaan uit 18 katholieke en 18 gereformeerde gezworen leden. De eenheid en vriendschap tussen Christenen staan centraal. (oeucumene avant la lettre?)

Lees meer

Kapel wordt afgestaan

21 juli 1701

Kapel wordt afgestaan

De Kapel van de broederschap in de Sint Janskathedraal wordt afgestaan, en is thans de Heilige sacramentskapel. (http://www.sint-jan.nl)

Lees meer

Eretitel Willem ll

30 augustus 1818

Eretitel Willem ll

Kroonprins Willem, de latere Koning Willem II wordt uitgenodigd om de banden met van broederschap en Oranjehuis opnieuw aan te knopen. Hij aanvaardt de eretitel van Zwanenbroeder.

Lees meer

Een nieuw huis

24 maart 1846

Een nieuw huis

Het nieuwe Zwanenbroedershuis wordt gebouwd in neogotische stijl door architect Laffertee op dezelfde historische plaats die in 1483 door Ghisbertus van der Poorten werd geschonken.

Lees meer

Nieuwe zaal

11 oktober 1870

Nieuwe zaal

De grote zaal wordt toegevoegd aan het broederschaphuis.

Lees meer

Ontstaan van de zwaan

14 januari 1950

Ontstaan van de zwaan

De zwaan op het dak, die het pand aan de voorzijde siert, is begin jaren vijftig door de Bossche edelsmid Guillaume Henrie Hubert Cordang vervaardigd.

Lees meer

Nieuwe beelden

1 april 1962

Nieuwe beelden

Op de voorgevel van het broederschaphuis worden beelden geplaatst gemaakt door Marius van Beek. Afgebeeld zijn Gerardus van Uden, stichter , Ghisbertus van der Poorten schenker van het huis, zwanenbroeders Floris van Egmond en Willem…

Lees meer

650 jarig bestaan

8 februari 1968

De broederschap bestaat 650 jaar. Een eerste oecumenische dienst wordt voorgegaan door Bisschop Mgr Drs Bluyssen en Dominee Ds N.v.d. Akker.

Lees meer

800 jarig bestaan ‘s-Hertogenbosch

21 november 1985

800 jarig bestaan ‘s-Hertogenbosch

Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de stad ’s-Hertogenbosch profileert de Broederschap zich voor het eerst echt naar buiten. Er wordt een boekje uitgegeven waarin de beknopte geschiedenis van de Broederschap weergegeven wordt. Tegelijkertijd…

Lees meer

Vastleggen internetdomein

13 mei 2003

Vastleggen internetdomein

Op 13 mei 2003 heeft de Broederschap het domein van haar website geregistreerd bij de STICHTING INTERNET DOMEINREGISTRATIE NEDERLAND. Later dat jaar werd de eerste website gelanceerd waarvan u hier een schermafbeelding ziet.

Lees meer

Status als museum

8 februari 2005

Het Zwanenbroedershuis verkrijgt de status van museum.

Lees meer

Jeroen Bosch 500 jaar lid

29 juni 2016

Jeroen Bosch 500 jaar lid

Dit jaar stond in het teken van het feit dat Jeroen Bosch 500 jaar geleden is overleden. De Broederschap droeg bij aan de grote tentoonstelling over Jeroen Bosch in het Noord-Brabants Museum. Er zijn in…

Lees meer

700 jarig bestaan Broederschap

8 februari 2017

700 jarig bestaan Broederschap

Op 8 februari 2018 is het 700 jaar geleden dat de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap werd opgericht. Dit zal met verschillende activiteiten worden herdacht in dit jaar.

Lees meer

Opening jubileumjaar

16 februari 2018

Opening jubileumjaar

Op vrijdag 16 februari is het jubileumjaar officieel van start gegaan. Er werd begonnen met een oecumenische viering in de Sint-Janskathedraal in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Na de viering vond de opende de…

Lees meer

Jubileumconcert

23 september 2018

Jubileumconcert

Op zondag 23 september had de Broederschap een concert georganiseerd in de Sint-Jan gevolgd door een borrel. Tijdens dit concert werden vele stukken muziek uit de afgelopen 700 jaar uitgevoerd. De afsluiting was met de…

Lees meer

Ledenvergadering via Internet

6 november 2020

Ledenvergadering via Internet

Op 6 november 2020 houdt de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap haar ledenvergadering via internet vanwege de coronabeperkingen. Er wordt gebruik gemaakt van de applicatie Zoom, die beeld vergaderen mogelijk maakt. Leden loggen veelal vanuit huis…

Lees meer

X

Paswoord vergeten?

Word lid